AMPA C.P. Cervantes Inici AMPA Organització Serveis
Contacte AMPA
Telèfono: 96 315 52 95
Mòvil: 625 603 075
E-mail: bustia@cpcervantes.com

Facebook:

C.E.I.P Cervantes Web del Colegio (externo) Contactem Col·legi
Teléfono: 96 120 55 05
E-mail: 46012343@edu.gva.es

Serveis
Extraescolars Provisional 2017-18
Extraescolares Provisional 2017-18
Un any més vos fem arribar una primera proposta informativa amb la sèrie d’activitats extraescolars i de concil·liació que ens agradaria oferir-vos el pròxim curs 2017/2018. Es tracta d’un llistat informatiu, ja que la inscripció no s’haurà de formalitzar fins al setembre. 

Des de l’AMPA hem decidit mantindre pràcticament la mateixa oferta que el curs 2016/17. Ara mateix ens estem plantejant una sèrie de millores en algues activitats, cosa que ens impedeix temporalment, poder facilitar-vos el preu final (vos avancem que serà pràcticament igual que el  del curs que ara acaba). 

D’altra banda, estem intentant també encaixar algunes noves propostes amb els horaris i les instal·lacions que el col·legi ens cedeix, però encara no vos podem confirmar cap d’elles. 

Es tot cas, vos comunicarem les novetats que es generen tant al web com a través dels correus electrònics de gentdelcole i facebook. També als nostres taulons d’anunci en els diferents halls del col·legi, trobareu el llistat tancat i amb preus, i també les inscripcions i les normes per a participar. 

Aprofitem l’ocasió per a recordar-vos que l’AMPA es reuneix tots els primers divendres de mes; parlem de qüestions que ens interessen a tots i totes, per exemple: informació sobre els temes que es trac ten al Consell Escolar, cóm ens afecten les mesures que s’adopten des de l’administració educativa, o simplement qualsevol inquietud que compartim com a mares i pares.

EXTRAESCOLARS PROVISIONAL 2017-18
Infantil 3 [PDF]: https://goo.gl/i1H776
Infantil 4-5 [PDF]: https://goo.gl/9i3NgA
Primària 1-2 [PDF]: https://goo.gl/uCUnfZ
Primària 3-4 [PDF]: https://goo.gl/rY4LWK
Primària 5-6 [PDF]: https://goo.gl/KmwiaT

_________________________________________________________________________
Un año más os hacemos llegar una primera propuesta informativa con la serie de actividades extraescolares y de conciliación que nos gustaría ofreceros el próximo curso 2017/2018. Se trata de un listado informativo, ya que la inscripción no se formalizará hasta septiembre. 

Desde la AMPA hemos decidido mantener prácticamente la misma oferta que el curso 2016/2017. Nos estamos planteando una serie de mejoras en alguna de las actividades, lo  que nos impide, de momento, poder daros el precio final (os adelantamos que será prácticamente igual que el de este año 2016/2017)

Por otro lado, estamos intentando también encajar algunas nuevas propuestas con los horarios y las instalaciones que el colegio nos cede, pero todavía no os podemos confirmar ninguna de ellas.

En todo caso, os comunicaremos todas las novedades que se vayan generando tanto en la web, como a través de los correos electrónicos de gentdelcole y facebook.  También en nuestros corchos a principios de septiembre, encontraréis el listado cerrado y con precios, así como las inscripciones y las normas para participar.

Aprovechamos la ocasión para recordaros que la Ampa se reúne  todos los primeros viernes de mes; hablamos de cuestiones que nos interesan a todos y a todas, por ejemplo: información acerca de los temas que se tratan en el Consejo Escolar, cómo nos afectan las diferentes medidas que se adoptan desde la administración educativa,  o simplemente cualquier inquietud común entre madres y padres y que se quiera poner en común.

EXTRAESCOLARES PROVISIONAL 2017-18
Infantil 3 [PDF]: https://goo.gl/i1H776
Infantil 4-5 [PDF]: https://goo.gl/9i3NgA
Primaria 1-2 [PDF]: https://goo.gl/uCUnfZ
Primaria 3-4 [PDF]: https://goo.gl/rY4LWK
Primaria 5-6 [PDF]: https://goo.gl/KmwiaT