AMPA C.P. Cervantes Inici AMPA Organització Serveis
Contacte AMPA
Telèfono: 96 315 52 95
Mòvil: 625 603 075
E-mail: bustia@cpcervantes.com

Facebook:

C.E.I.P Cervantes Web del Colegio (externo) Contactem Col·legi
Teléfono: 96 120 55 05
E-mail: 46012343@edu.gva.es

AMPA
Beques extraescolars
Becas extraescolares
Vos informem que, per a aquells casos que les circumstàncies familiars així ho requerisquen, l'AMPA pot becar la inscripció dels vostres fills/filles en les distintes activitats extraescolars oferides al nostre col·legi en qué hi haja disponibilitat de places.

Per poder beneficiar-vos de l’ajuda heu d'omplir aquesta sol·licitud i entregar-la a la treballadora social del col·legi en el seu horari de visites (dilluns de 9h a 11h), com molt tard el dilluns 23 d’octubre de 2017.

Sol·licitud en PDF: https://goo.gl/S2zAaC

Totes les sol·licituds seran degudament valorades per la treballadora social, qui, si és el cas, es reunirà amb les famílies.

Les beques es concediran atenent a criteris socioeconòmics i al pressupost destinat a este efecte efecte.

————————————

Os informamos que, para aquellos casos que las circunstancias familiares así lo requieran, la AMPA puede becar la inscripción de vuestros hijo/as en las distintas actividades extraescolares ofrecidas en nuestro colegio en las que haya disponibilidad de plazas.

Para poder beneficiaros de la ayuda debéis cumplimentar esta solicitud y entregarla a la trabajadora social del colegio en su horario de visitas (lunes de 9h a 11h), como muy tarde el lunes 23 de octubre.

Solicitud en PDF: https://goo.gl/S2zAaC

Todas las solicitudes serán debidamente valoradas por la trabajadora social, quien, en su caso, se reunirá con las familias.

Las becas se concederán atendiendo a criterios socioeconómicos y al presupuesto destinado al efecto.