AMPA C.P. Cervantes Inici AMPA Organització Serveis
Contacte AMPA
Telèfono: 96 315 52 95
Mòvil: 625 603 075
E-mail: bustia@cpcervantes.com

Facebook:

C.E.I.P Cervantes Web del Colegio (externo) Contactem Col·legi
Teléfono: 96 120 55 05
E-mail: 46012343@edu.gva.es

AMPA
Resumen De La Xarrada Sobre Convivència
Resumen De La Charla Sobre Convivencia

Dolors López, tutora de 3r A en l’actual curs escolar, és la persona triada pel centre com a coordinadora i mediadora per a la Xarxa d’Igualtat i Convivència, un projecte de la Conselleria d’Educació per a tota la Comunitat Valenciana que pretén treballar amb problemes com a l’assetjament escolar en els centres educatius.

Característiques que defineixen el que és ASSETJAMENT ESCOLAR

 1. L’agressió ha de ser perllongada en el temps. Ha d’haver continuïtat..
 2. Que els assetjadors sàpien que estan fent mal (perquè se’ls ha fet saber que la seua acció està causant patiment a la persona agredida)  
 3. Es dona una situació de desigualtat. L’agressor o agressora considera a la víctima com a inferior.

Pistes que poden indicar que un menor està patint assetjament escolar:

 • Deixa de dormir o dorm malament
 • Deixa de menjar
 • No vol anar al col·legi
 • No vol contar el que li està passant, el que li angoixa.

L’objectiu de les accions que s’estan començant a posar en marxa en el col·legi es crear un clima en el qual la comunitat escolar estiga preparada per a detectar els casos d’assetjament i per a donar la resposta correcta davant una situació així, S’està recollint mitjançant una enquesta les necessitats de formació en la matèria de mestres i monitors.

Dins d’esta sèrie d’accions s’està desenvolupant una experiència pilot en l’aula de 3r A. Un dels objectius és transformar el concepte de DELATOR (el “chivato”) en el de VALENT, per a fomentar que els qui presencien o són coneixedors de la situació s’atrevisquen a contar-la. I alhora perquè els assetjadors no se senten impunes. Es creen dos figures que s’assignen als alumnes.

 1. PARET. S’interposa entre dos companys o companyes.
 2. MEDIADOR O MEDIADORA. Només actuen si hi ha conflicte. Primer se n’informen i després intervenen. 


Dolors López, tutora de 3ºA en el actual curso escolar, es la persona designada por el centro como coordinadora y mediadora para la Red de Igualdad y Convivencia, un proyecto de la Conselleria de Educación para toda la Comunidad Valenciana que pretende trabajar en problemas como el del acoso escolar en los centros educativos.


Características que definen una situación de ACOSO ESCOLAR

 1. La agresión debe ser prolongada en el tiempo. Tiene que haber continuidad.
 2. Que los acosadores sepan que están haciendo daño (porque se les ha hecho saber que su acción está causando sufrimiento a la persona agredida)
 3. Se da una situación de desigualdad. El agresor o la agresora considera que la víctima es inferior.

Pistas que pueden indicar que un  menor está sufriendo acoso escolar

 • Deja de dormir o duerme mal
 • Deja de comer
 • No quiere ir al colegio
 • No quiere contar lo que le pasa, lo que le angustia

El objetivo de las acciones que se están comenzando a poner en marcha en el colegio es crear un clima en el cual la comunidad escolar esté preparada para detectar los casos de acoso y para dar la respuesta correcta ante una situación así. Se está recogiendo a través de una encuesta las necesidades de formación de maestros y monitores.

Dentro de esta serie de acciones, se está desarrollando una experiencia piloto en el aula de 3ºA.  Uno de los objetivos es transformar el concepto de CHIVATO en el de VALIENTE, para fomentar que los que presencian o son conocedores de la situación se atrevan a contarla. Y al mismo tiempo para que los acosadores no se sientan impunes. Se crean dos figuras que se asignan a los alumnos y alumnas:

 1. PARED. Se interpone entre dos compañeros o compañeras.
 2. MEDIADOR. Sólo actúan si hay conflicto. Primero se informan y luego median.